Кандидаты в президенты Украины 2019 » Предвыборная программа Юрия Кармазина

Юрій Кармазін Передвиборна програма кандидата в Президенти України

 

Кармазин Юрий Анатольевич«Сімнадцять досягнень успіху разом з Народом та забезпечення диктатури Конституції України»

Шановні співвітчизники, усвідомлюючи свою відповідальність перед Вами, Україною і Богом при обранні мене Президентом України забезпечу невідворотність дії Конституції України!

Сьогоднішня політична та економічна діяльність можновладців веде до пограбування абсолютної більшості громадян України, до зневажання законів, росту злочинності та владно-кримінальному розподілу усіх сфер суспільного виробництва.

Наша нація знищується і розсіюється по світу.

Владна політика характеризується постійним скороченням виробництва, інфляцією, масовою втечею національного капіталу за межі держави, величезними іноземними позиками, офшоризацією, знеціненням національної й культурної спадщини та національних традицій.

Для досягнення успіху і благополуччя буду домагатися:

  1. У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА

З моменту обрання мене Президентом України перед виборами до Верховної Ради України забезпечу проведення перепису населення і зміну системи влади через референдум;

недопущення узурпації влади державою, її органами або посадовими особами;

уникнення протистояння, дуалізму та забезпечення балансу між законодавчою і виконавчою владами, формування уряду парламентом;

забезпечення систематизації і кодифікації законодавства для зручності громадян і усунення протиріч між ними;

виборів до Верховної Ради України без прохідного бар’єру та ліквідацію державного фінансування парламентських партій;

ліквідацію Конституційного Суду України з перетворенням в Конституційну Палату при Верховному Суді;

ліквідацію посади Президента України шляхом референдуму;

обмеження кількості народних депутатів України до 225;

на законодавчому рівні обмежити зарплати, пенсії Прем’єр-міністру, Голові Верховної Ради, суддям, керівництву НБУ, СБУ, НАЗК, депутатам, міністрам, державним службовцям, працівникам НАБУ, керівництву державних підприємств, установ, організацій з прив’язкою до мінімальної заробітної плати;

виборності голів обласних та районних державних адміністрацій, суддів першої інстанції та їх відкликання;

запропоную зміну тексту Гімну, змінивши слова: «Ще не вмерла України».

  1. У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

скасування податку на додану вартість як такого, що сприяє розвитку корупції та тіньової економіки;

підвищення відповідальності Міністерства фінансів України за дохідну частину Державного бюджету

відновлення довіри до банківської системи;

відродження високотехнологічних та наукоємних галузей промисловості та створення нових робочих місць па державних, недержавних і приватних підприємствах для збільшення долі експорту України та викорінення безробіття серед її населення;

забезпечення обліку матеріально-енергетичних ресурсів у всіх галузях економіки, модернізації виробництва з використанням енергозберігаючих сучасних технологій;

державного монополізму в діяльності паливно-енергетичного комплексу, прибуткових державних підприємств та організацій, виробництві та торгівлі лікеро-горілчаними, тютюновими виробами;

перегляду випадків приватизації, проведених проти інтересів суспільства та держави, збереження для України статусу транзитної держави, відновлення та розвиток експортних транспортних послуг;

сприяння залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій, створення страхової системи захисту економічних і політичних ризиків інвесторів, зацікавленості і страхової надійності у збереженні особистих коштів громадян на депозитах українських банків;

зменшення долі експорту сировинних ресурсів;

ліквідації невиправданого імпорту в структурі зовнішньоекономічного торгівельного балансу;

забезпечення населення газом українського видобутку із введенням мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги;

здійснення рішучих заходів для попередження витоку й повернення вітчизняного капіталу з-за кордону та введення обліку валютних надходжень в Україну від зовнішньоекономічної діяльності юридичних та фізичних осіб і фінансових операцій по виконанню міжурядових угод;

відмова від використання зовнішніх позик на покриття поточних бюджетних витрат та припинення безповоротних внутрішніх державних позик і надання державних гарантій за комерційні кредити.

  1. В АГРАРНІЙ СФЕРІ

зняти ПДВ з ціни на енергоносії та товари, які використовують сільгоспвиробники для власних потреб;

створення державних інвестиційних гарантій довгострокового кредитування й обслуговування села, направлення банківських кредитів та позики із-за кордону для кредитування держзамовлення виробникові аграрного сектору під відсотки не більше 10% річних;

забезпечення надання безвідсоткових кредитів для сільськогосподарських виробників із зменшенням використання хімічних добрив та ведення чистого землеробства.

законодавчо захистити вітчизняний продовольчий ринок від товарів імпортного походження;

звести до мінімуму втручання держави в процес ціноутворення на сільськогосподарську продукцію;

підтримувати програми відтворення лісів України;

ввести на рівні місцевого самоврядування систему захисту лісу від пожеж та сувору заборону позапланового вирубування лісів, особливо в Карпатах і Прикарпатті;

  1. У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

підтримка української родини, надання державної допомоги багатодітним сім’ям, сім’ям із низьким сукупним доходом;

надання роботодавцями окремих податкових пільг для працевлаштування найбільш вразливих верств населення;

введення мінімальної оплати праці й пенсій, соціальних виплат та фінансової допомоги на рівні, не нижчому від прожиткового мінімуму;

забезпечення постійної індексації зарплати, стипендій, пенсій, соціальних виплат;

безоплатного надання державою та органами місцевого самоврядування житла громадянам, які потребують соціального захисту;

збереження пільг та компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

розвиток системи адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам та сім’ям, визначення розмірів соціальної допомоги на основі середньо-сукупного сімейного доходу й рівня прожиткового мінімуму;

спрощення механізму надання житлово-комунальних субсидій;

забезпечення потреб незрячих, людей з інвалідністю та постраждалих від Чорнобильської АЕС;

здійснення державної програми професійної реабілітації та зайнятості інвалідів, учасників бойових дій, забезпечення їх реабілітації.

  1. У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

безоплатної медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, недопущення скорочення мережі цих закладів, відновлення неконституційно ліквідованих;

розвитку фізичної культури і спорту;

реального фінансування з державного бюджету державних програм боротьби та профілактики онкологічних, серцево-судинних, інфекційних захворювань, хвороби СНІДу та туберкульозу;

запровадження страхової медицини та введення в дію економічного механізму діяльності у сфері охорони здоров’я системи лікувальних закладів державної і недержавної форм власності з загальнодоступними медичними послугами для населення, систематичне проведення акредитації медичних закладів, визначення їх відповідності професійним стандартам.

  1. У СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ

запобігання ідейно-політичній інтервенції з боку іноземних держав через засоби масової інформації;

припинення формування свідомості громадян України через засоби масової інформації на спотворення багатовікових традицій українського народу, ідей, цінностей та орієнтацій, пропагування війни, насильства, національної або релігійної неприязні, можливості розповсюдження порнографії;

впровадження програм, скерованих на розвиток вітчизняної освіти, науки та культури, забезпечення їх бюджетного фінансування у відповідному співвідношенні до ВВП на рівні розвинутих Європейських держав, забезпечення доступності і безоплатності дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах;

підвищення соціального статусу вченого, викладача та вчителя, який враховує високу їх суспільну значимість, підвищує їх матеріальну та моральну захищеність, надасть можливість запобіганню відпливу інтелектуального потенціалу нації за межі держави;

забезпечення законодавчого захисту інтелектуальної власності громадян України на державному та міждержавному рівні;

формування державного замовлення на наукові дослідження політичної та економічної діяльності суспільства, оборонної промисловості, економічно-прибуткових інвестиційних проектів, науково-пізнавальних і історичних фільмів, театралізованих вистав;

сприяння діяльності музеїв, бібліотек, кіностудій, культурно-освітніх та історико-культурних закладів, народних центрів культури та мистецтв, клубів і будинків творчості, державну підтримку та пільгове оподаткування україномовних науково-просвітницьких та художніх видавництв, україномовної навчально-освітньої та інформаційної діяльності.

забезпечу заборону закриття закладів освіти; 

  1. У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБОРОНИ, БЕЗПЕКИ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

всебічного забезпечення надійного захисту території та громадян України від будь-якого агресора;

створення резервної  армії на базі українського козацтва з правом носіння вогнепальної зброї для збройної відсічі агресору;

розроблення і впровадження державної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців звільнених у запас і відставку, захисту їх законних прав та державних гарантій (перекваліфікації, працевлаштування, житлового та соціального забезпечення);

структурної перебудови оборонно-промислового комплексу й систем військової освіти з врахуванням потреб Збройних Сил України та раціональної кооперації з вітчизняними закладами освіти і закладами освіти інших держав;

особливий захист захисникам, що отримали інвалідність, їх сім’ям, загинувшим в боях за Україну;

Відновлення авіабудівельної, машинобудівної та телерадіокомунікаційної галузей;

забезпечу ефективність спеціальних органів по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю і тероризмом, ліквідую неефективні;

забезпечу ефективність системи органів досудового слідства з підвищенням статусу самостійності слідчих, поверну професіоналів незаконно звільнених;

зміцнення міжнародної кооперації у боротьбі з організованою злочинністю і тероризмом;

звільнення структур Міністерства внутрішніх справ від виявлених корумпованих чиновників з позбавленням їх права обіймати посади державних службовців;

матеріальне стимулювання підвищення морального та професійного рівня робітників правоохоронних органів та служби безпеки;

усунення причин інформаційної дискримінації громадян України у вигляді державної та кланової цензури владоможців з впровадженням рішучих заходів щодо посилення громадського контролю за виконанням законів державними службовцями усіх рангів і рівнів;

забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

звільнення від кримінальної відповідальності незаконно засуджених бійців добровольчих батальйонів, що захищали Україну від російської агресії;

впровадження пільгового режиму оподаткування на такі види господарської діяльності в Україні, як утилізація відходів, рекультивація земель, відтворення довкілля та відновлення забруднених територій, лісів, водоймищ, річок, розвиток і поглиблення міжнародного співробітництва на основі відповідальності перед світовим співтовариством за екологічну безпеку на власній території, недопущення міждержавного переміщення екологічно небезпечної діяльності, речовин та матеріалів, спільного вирішення зусиллями держав-сусідів регіональних екологічних проблем прикордонних територій.

Тільки перемога духовної, інтелектуальної свідомості Українського народу над сірістю, бездуховністю владоможців зробить можливим подальший рух суверенної та незалежної Української держави на шляху до справжньої демократії, соціальної справедливості і процвітання її громадян.

Зобовязуюсь забезпечити розвиток економіки, добробут Українського народу, порядок, законність, відповідальність держави перед суспільством та життя по-людськи.


Источник: www.cvk.gov.ua

Досье на кандидата № 777/274

ВСЕ ПУБЛИКАЦИИ С УПОМИНАНИЕМ ЭТОЙ ФАМИЛИИ