Гройсман подал в отставку - DOSSIER

Гройсман подал в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в видеообращении объявил о своей отставке за день до начала работы Верховной Рады нового созыва, во время которого, по данным ZN.UA, депутаты выберут нового главы правительства.

«Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность — решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто — принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное — успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальную жизнь каждого украинского. Лично для меня — это всегда было приоритетом номер один», — сказал Гройсман.

Он считает, что новое правительство будет принимать страну, «которая и стабильная, и развивается».

«Все, что сделано на сегодняшний день — это результат работы и усилий многих-многих людей, каждый из вас. И я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие», — добавил Гройсман.

Он заявил о том, что и дальше будет развивать тему децентрализации Украины

«Конечно, не могу не сказать о том, что и в дальнейшем будет оставаться одной из главных дел моей профессиональной жизни. Это децентрализация. Именно эта реформа уже дала возможность изменить жизнь во многих общинах страны. Но в будущем важно не останавливаться, не забывать о людях, которые живут в своих поселках и городах. Которые хотят иметь достаточные полномочия и финансовые ресурсы. Мы и в дальнейшем это обеспечивать», — сказал премьер. «Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал».

Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави

Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий Прем’єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто — приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Бо саме від успіху його роботи і роботи нового Уряду залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця. Особисто для мене — це завжди було пріоритетом номер один. З чистою совістю можу сказати, що новий Уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається. Усе, що зроблено на сьогодні — це результат роботи і зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний усім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру.Звісно, не можу не сказати про те, що і надалі лишатиметься однією з найголовніших справ мого професійного життя. Це децентралізація. Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятись, не забувати про людей, які живуть у своїх селищах і містах. Які хочуть мати достатні повноваження і фінансові ресурси. Ми маємо і в подальшому це забезпечувати. Попереду в кожного з нас дуже багато роботи. Будуть нові виклики, нові випробування. Але я вірю, як і вірив усі ці роки: немає таких випробувань, яких би ми з вами не здолали. Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал.Від щирого серця хочу подякувати кожному з вас!

Опубліковано Volodymyr Groysman Середа, 28 серпня 2019 р.